اهمیت برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی
اهمیت برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی
در طول روز وقت زیادی برای تفریح، تمدد اعصاب، وقت کشتن! و همچنین برای مطالعه وجود دارد. اگر برنامه ای منظم نداشته باشید که وقت خود را با آن تنظیم کنید، وقت زیادی را تلف خواهید کرد. به این معنی که تا اولین روز سال یا ترم تحصیلی هیچگونه درس یا تکلیفی در پیش ندارید و اگر از همان روز اول برنامه ای مرتب و منظم نداشته باشید، روز به روز تکالیف درسی به روی هم انباشته شده هر چه بیشتر تعلل کنید تکلیف بیشتری جمع می شود. و هر چه تکالیف بر روی هم جمع شود، رغبت شروع به کار در شما کمتر خواهد شد. هر چه بیشتر برای شروع به کار طول بدهید، باز تکالیف بیشتری در پیش روی خواهد داشت. ولی اگر با داشتن برنامه ای درست، تکالیف مربوط به هر درس را قبل از شروع کلاس بعدی انجام داده و دروس داده شده را همان شب حاضر کنید، روز دوم سال یا ترم تحصیلی را با خیال راحت و بدون دغدغه ی خاطر شروع کرده، با جرات و اعتماد به نفس بیشتری در سر کلاس درس حاضر شده، درسهای بعدی را بهتر خواهید فهمید و در پایان هفته اول بار و تکلیفی در پیش شما باقی نمانده، در پایان ماه، ثلث و سال نیز به همین ترتیب و نهایتا در شبهای امتحان بدون احتیاج به شب زنده داری، نگرانی و دلهره با خیال راحت استراحت کرده و روز بعد در انجام امتحانات موفق تر خواهید بود. پس عاقلانه است که برنامه ای برای مطالعه و انجام تکالیف برای خود طرح کنید. برنامه ای را که برای خود طرح می کنید بستگی خواهد داشت به برنامه کلاس درس مدرسه یا دانشگاه، فعالیتها و کار خارج و ساعات خورد و خواب شما. برنامه ای را تنظیم کنید که خیلی ایده آل نباشد و با واقعیت زندگی شما تطبیق داشته باشد. یعنی برای شرایط موجود شما عملی باشد، با سایر فعالیتها و محظورات شما هم آهنگ باشد و بر اساس احتیاجات شخصی و درسهای مربوط به خودتان طرح ریزی شده باشد. البته مهم تر از همه اینها این است که سعی کنید طبق آن برنامه عمل کنید.
                                                                                            منبع: کتاب مهارتهای مطالعه دکتر بهرام طوسی