اخبار 
 

تقدیر منطقه 6

 مراسم تقدیر آموزش و پرورش منطقه 6 تهران از دانش آموزان برتر دبیرستان انرژی اتمی