اخبار 
 

استقبال از تیم المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران (اعزامی به مسابقات جهانی-تایلند)