اخبار 
 

مراسم افتتاحیه دبیرستان دوره اول دخترانه بازگشایی دبیرستان دوره اول دخترانه انرژی اتمی با حضور جناب آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و و مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران به همراه هیئت همراه از سازمان انرژی اتمی ایران و آموزش و پرورش شهر تهران