اخبار 
 

مراسم سخنرانی به مناسبت دهه مبارک فجر

موضوع : انقلاب و آثار برون مرزی
راوی مهمان : دکتر هادی محمدی
سمت : کارشناس مسائل غرب آسیانمایشگاه آرشیو مطبوعات دوران انقلاب
واحد کتابخانه