اخبار 
 

مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران-2018

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی در مسابقات IRAN OPEN-2018