اخبار 
 

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی

  

 مسابقات جهانی سال 2018 (کانادا)

مسابقات لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال در سال2018،  با حضور 14 تیم از کشورهای ایران، ژاپن، چین، آلمان، رومانی، برزیل و پرتغال از تاریخ 18juneدر شهر مونترال کانادابرگزار گردید که در پایان این دور از مسابقات تیم دبیرستان انرژی اتمی در بازی فینال با شکست در برابر قهرمان سال گذشته ، عنوان نایب قهرمانی مسابقات را کسب نمود.
از ابتدای آغاز لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال (سال 1997) تا کنون هیچ تیمی از کشور ایران موفق به حضور در فینال مسابقات نشده، و تنها کسب 3 عنوان سومی سهم ایرانیان حاضر در لیگ بوده که توسط دانشگاه های امیرکبیر سال 2004 و دانشگاه رشت سال های 2011 و 2012 کسب گردیده بود.
تیم دبیرستان انرژی اتمی با سنت شکنی و پس از 21 سال با شایستگی تمام امسال به فینال مسابقات راه یافته و عنوان نایب قهرمانی را کسب نمود.