اخبار 
 

مباحث آزمون ميان پايه ورودي يازدهم باشگاه المپياد

 🔴🔴المپياد كامپيوتر :
عملي : مباحث مرحله سه
تئوري :مباحث مرحله دو

🔵🔵المپياد فيزيك :
مکانیک( سینماتیک ۱ و ۲ بعدی. دینامیک.تکانه و انرژی)
الکتریسیته(نیرو و میدان الکتریکی)

🔴🔴المپياد شيمي:
تسلط به تمام مباحث شیمی عمومی

🔵🔵المپياد نجوم
مکانیک آسمانی: مدار. نیرو مرکزی. زمان در مدار
نجوم کروی: دستگاههای مختصات کروی و تبدیل آنها.زمان. کروی برداری و مکان ماهواره ها ازدید ناظر زمینی
اخترفیزیک: نورشناسی و طیف پلانک و تداخل و پراش / قدرهای مختلف و فاصله یابی و حرکات ویژه و فیلترها و شاخص رنگ و جذب و پراکندگی های مختلف / مقدمات اپتیک و ابزارهای نجومی و تلسکوپ / ساز و کار خورشید و دیگر ستارگان در زمان حیات / ستارگان دوتایی و فیزیکشان / مقدمات ریاضیِ تحلیل داده های نموداری و نمودار هرتسپرونگ-راسل / ساختار ستاره مقدماتی.
کیهان شناسی: معادلات فریدمان و حل مدلهای تک مولفه ای و دو مولفه ای، قرمزگرایی هابلی، طول درخشندگی،  و قطر زاویه ای در کیهان