اخبار 
 

مباحث آزمون ورودي المپياد باشگاه ورودي پايه دهم(نهم به دهم)

👈المپياد رياضي👉

🔵 هندسه: مساحت، هم نهشتی مثلث ها؛ هندسه ی فضایی؛ معادله ی خط و مختصات.
🔴خلاقیت ریاضی: استدلال منطقی، تحلیل مسئله های روزمره؛ درک عمومی ریاضی.
🔵جبر: عبارت های جبری و اتحادها، عبارت های نمایی(توان)؛ عبارت های گویا.
🔴حساب: مبتنی بر مباحث حساب کلاس هشتم.

👈المپياد كامپيوتر👉

🔴 هوش و خلاقیت ریاضي و منطق
🔵آنالیز ترکیبی مقدماتي(اصول شمارش، جایگشت‌ها، تبدیل‌ها و ترکیب‌ها)
🔴 الگوریتم‌ و برنامه نويسي(در خد دستور هاي اوليه و مقدماتي c)

👈المپياد فيزيك👉

🔴سینماتیک( حرکت ۱ و ۲بعدی، حرکت پرتابی و دایره ای)
🔵دینامیک
🔴انرژي

👈المپياد شيمي👉

تسلط به مباحث زير شده در حد شیمی عمومی:
🔴ساختار اتم ،روند های تناوبی و پیوند های شیمیایی
🔵استوکیومتری
🔴ترمودینامیک
🔵 شیمی آلی

👈المپياد نجوم👉

🔵مكانيك : هاليدي فصل ١تا٧ و مدار دايره اي-وضعيت هاي رصدي
🔴نجوم كروي : دستگاه هاي مختصات - تبديل آنها و زمان
🔵 اختر فيزيك : نور شناسي مقدماتي - تابش -فاصله سنجي - تلسكوپ