اخبار 
 

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی شعبه قزوین

دبیرستان دوره دوم انرژی اتمی شعبه قزوین جهت تکمیل ظرفیت پایه دهم ریاضی و تجربی روز 20 تیر ماه 1398 آزمون ورودی برگزار می نماید.
داوطلبین می توانند جهت شرکت در آزمون از طریق همین وب سایت پیش ثبت نام نمایند.

ستاد برگزاری آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی ایران