اخبار 
 

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی واحد قزوین


 دبیرستان انرژی اتمی ایران واحد شهر قزوین قصد دارد جهت تکمیل ظرفیت خود به صورت محدود آزمون ورودی برگزار نماید.
جهت ثبت نام در آزمون ورودی به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک ثبت نام آزمون ورودیامتحانات تکمیل ظرفیت به صورت ذیل برگزار می گردد