اخبار 
 

مراسم تجلیل از نخبگان دبیرستان انرژی اتمی ایران
مراسم تجليل از نخبگان دبيرستان انرژي اتمي ايران با حضور رييس محترم سازمان انرژي اتمي ایران جناب آقاي دكتر صالحي، رييس محترم بنياد ملي نخبگان جناب آقاي دكتر ستاري و رييس محترم سمپاد سركار خانم دكتر مهاجراني برگزار شد.