اخبار 
 

آزمون ورودی رشته انسانی
آزمون ورودی رشته علوم انسانی در روز دوشنبه ٢۶خردادماه، رأس ساعت ١٢ برگزار می‌شود.
 
آزمون با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی (ضدعفونی کردن دست و لباس و رعایت فاصله‌ی حداکثری اجتماعی) برگزار می‌شود.
استفاده از ماسک و دستکش برای دانش‌آموز عزیز الزامی است.