ساخت كوچكترين پيل سوختي باكتريايي جهان
دانشمندان دانشگاه كارنگي ملون موفق به ساخت كوچكترين پيل سوختي باكتريايي جهان شده‌اند.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به گفته اين محققان، مي‌توان از نسخه‌هاي آينده پيل‌هاي سوختي بيولوژيك براي دستگاه‌هاي حسي خودنيروبخش در مناطق دورافتاده مانند اعماق اقيانوس‌ها يا مناطقي كه در آنها استفاده از باتري غيرعملي است، استفاده كرد.

اين دانشمندان در مورد ابداع خود گفته‌اند كه پيل سوختي بيولوژيكي آنها از توليد برق ميكروبي استفاده مي‌كند كه با كنترل جريان ميكروسيالي براي توليد نيروي برق فعال مي‌شود.

اين دستگاه جديد كه به اندازه يك تار موي انسان است انرژي خود را از متابوليسم باكتري‌ها بر روي صفحات طلاي نازك در كانالهاي ريزساختار تامين مي‌كند.

پيل سوختي باكتري را براي ايجاد يك بيوفيلم به كار مي برد كه از تركيبات آلي طبيعي به عنوان سوخت براي توليد انرژي استفاده مي كند.

نسخه‌هاي آينده اين پيل سوختي باكتريايي كوچك مي‌تواند جايگزين باتري‌هاي موجود در دستگاههاي ريزالكترونيك شوند. با اينكه امروزه باتري‌هايي براي انجام اين كار وجود دارند، اما اين پيل‌هاي سوختي مي‌توانند انرژي بيشتري را در فضاي مشابه ذخيره كنند.

منبع: ايسنا