جهت ثبت نام در کلاس ها یه این لینک مراجعه نمایید : registerclass.aehighschool.com