ستادها

1) آزمون ورودی
2) روابط عمومی
3) امور اداری
4) انفورماتیک
5) انتشارات
6) سرویس حمل و نقل
7) تغذیه
8) لباس فرم


1) آزمون ورودی
مرحله اول: مرحله اول آزمون ورودی از درس ریاضی وبه صورت تست چهارگزینه ای برگزارمی گردد.جهت آشنایی با محتوای آزمون، کتاب های آمادگی آزمون ورودی(انرژی آزمون) به داوطلبان توصیه می شود.
مرحله دوم: پس از شرکت داوطلبان در مرحله اول آزمون ورودی، نفرات برتر به مرحله دوم راه می یابند تا در مرحله دوم که از درس ریاضی و به صورت تشریحی برگزارمی شود شرکت کنند. نفرات برتر آزمون مرحله دوم، پذیرفته شدگان قطعی دبیرستان هستند که با شرکت درکلاسهای دوره تابستانی، فعالیت خود رادر دبیرستان آغاز می کنند.

2) روابط عمومی
مراجعان محترم می توانند با تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به دفتر روابط عمومی دبیرستان در جریان امور مدرسه قرار گیرند. اولیای محترم دانش آموزان مدرسه نیز می توانند موارد غیبت فرزندان خود را از طریق روابط عمومی اطلاع دهند.
تلفن های تماس دبیرستان: 23-88334122 و 64-88015863

3) امور اداری
امور اداری و دفتری دبیرستان تحت نظارت مسؤول مربوطه در دو بخش زیر انجام می شود.
امور داخلی: امور اداری داخلی شامل ثبت نام دانش آموزان در سیستم سناد آموزش و پرورش و ثبت و ضبط نمرات دانش آموزان در این بخش انجام می شود.
امور منطقه:شامل مکاتبات مدرسه با اداره آموزش و پرورش و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و صدور گواهینامه های تحصیلی می باشد.

4) انفورماتیک
امور انفورماتیک دبیرستان شامل بخش های زیر می باشد:
آموزش کامپیوتر: آموزش کامپیوتر در دبیرستان شامل مهارت های عملی  ICDL همراه با ارائه گواهینامه مربوطه و آموزش برنامه نویسی می باشد. این آموزش در سه سال تحصیلی اول تا سوم صورت می گیرد.
وبسایت دبیرستان: طراحی وبسایت و توسعه و تکمیل محتوای صفحات آن تحت نظارت این واحد انجام می شود.
سایت فیزیکی دبیرستان: سایت دبیرستان شامل کامپیوتر سرور و کامپیوتر های استیشن با پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری مربوطه می باشد. کلاس های آموزش کامپیوتر در این سایت برگزار می شود.

5) انتشارات
واحد انتشارات مدرسه که از تجهیزات روزآمدی برخوردار است، در طول روز به انتشار جزوات، سؤالات و مجموعه تمرینات دبیران می پردازد. دانش آموزان نیز می توانند با مراجعه به واحد انتشارات جزوات شخصی خود را با پرداخت هزینه مربوطه کپی نمایند.

6) سرویس حمل و نقل
جهت تسهیل در رفت و آمد دانش آموزان با برنامه ریزی های انجام شده، دانش آموزان هم مسیر می توانند از سرویس های حمل و نقل مدرسه استفاده کنند. افراد متقاضی می توانند پس از ثبت نام و پرداخت هزینه از این خدمات استفاده کنند.

7) تغذیه
دانش آموزان علاقمند می توانند از سرویس تغذیه برای ناهار استفاده کنند. افراد متقاضی می توانند به طور ماهیانه پس از ثبت نام و پرداخت هزینه از این خدمات استفاده کنند. در دبیرستان جهت صرف ناهار، زنگ مجزایی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان پس از دریافت غذای خود می توانند آن را بر سر سفره ای که بدین منظور تهیه شده است، میل نمایند. همچنین برای دانش آموزانی که غذای خود را از منزل به همراه می آورند، امکان گرم کردن آن فراهم می باشد.

8)  لباس فرم
تمام دانش آموزان مدرسه موظفند از لباس فرم یکسان در هر پایه استفاده کنند. این لباس ها هر ساله پس از اندازه گیری سایز لباس دانش آموزان تهیه و در میان آنان توزیع می شود. انتخاب رنگ لباس با نظر دانش آموزان پایه انجام می شود. برای هر دانش آموز دو دست پیراهن و دو دست شلوار تهیه می شود که در طول هفته های متوالی تحصیل می توانند به نوبت از آن ها استفاده کنند. نظافت این لباس ها امری است که خانواده های محترم و دانش آموزان باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند.