کیوان طهوری - مسئول پایه یازدهم باشگاه المپیاد 
 
 دانش‌آموخته و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
مسئول پایه یازدهم باشگاه المپیاد دبیرستان‌‌های انرژی اتمی
 مسئول المپیاد دبیرستان‌‌ نمونه دولتی امام صادق علیه السلام و سلام ایران زمین
دبیر فیزیک دبیرستان‌های دخترانه انرژی اتمی (بخش ادونس)، سلام ایران زمین، دانش، نمونه دولتی امام صادق علیه السلام، موعود، صالحین
مولف کتاب آموزش و تست پایه یازدهم و دوازدهم انتشارات مبتکران