تماس با ما

دسترسی به دبیرستان انرژی اتمی از سه مسیر امکان پذیر است :
مسیر شماره  (1) : تهران - خیابان کارگر شمالی-خیابان 20-بلوار جانبازان-انتهای خیابان 23 غربی
مسیر شماره  (2) : تهران - بزرگراه همت (رسالت) - خیابان شیخ بهائی جنوبی (آزادگان) - خ 23 غربی

مسیر شماره  (3) : تهران - خیابان کارگر شمالی-خیابان 20-بلوار جانبازان-انتهای خیابان 24 غربی - پ 90
تلفن : 88334122-88334123-88015863-88015864
در صورت لزوم شکایات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی info@Aehighschool.com ارسال نمائید.


دسترسی به دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (کلیک کنید)