تماس با ما

دسترسی به دبیرستان انرژی اتمی از سه مسیر امکان پذیر است :
مسیر شماره  (1) : تهران - خیابان کارگر شمالی-خیابان 20-بلوار جانبازان-انتهای خیابان 23 غربی
مسیر شماره  (2) : تهران - بزرگراه همت (رسالت) - خیابان شیخ بهائی جنوبی (آزادگان) - خ 23 غربی

تلفن : 88222661-88222660-88015863-88015864
شماره پیامک : 88002366
در صورت لزوم شکایات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی info@Aehighschool.com ارسال نمائید.