دپارتمان ریاضیات

جناب آقای حسین شفیع زاده
دبیر دیفرانسیل پایه چهارم

لیسانس برق
سابقه تدریس در مدارس : امام صادق , رشد , الزهراء , نرجس , تیزهوشان , شهید بهشتی , مجموعه مدارس سلام , . . .


  جناب آقای علی نجاری
دبیر حسابان پایه سوم
مقطع تحصیلی : لیسانس

سوابق آموزشی
نام مرکز آموزشی عنوان همکاری سابقه
مجتمع علامه طباطبایی دبیر 11 سالجناب آقای علی رفیعی یگانه
دبیر ریاضی پایه چهارم
فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه امیر کبیر
Ali_rafie68@yahoo.com
سوابق تدریس
نام درس نام مرکز آموزشی مدت تدریس
حسابان انرژی اتمی 3 سال
دیفرانسیل سلام 4 سال
گسسته مفید 8 سال
جبر و احتمال نیکان 1 سال
دیفرانسیل علامه 4 سال
 
جناب آقای افشین زهتاب آذری
دبیر ریاضی پایه دوم
نشانی الکترونیک: Zehtab@paptus.ir

سوابق آموزشی
نام مرکز آموزشی عنوان همکاری سابقه
دبیرستان علامه طباطبایی
( کارگرشمالی)
دبیر ریاضی و مشاور 2 سال
دبیرستان های رشد و امام دبیر 2 سال
دبیرستان انرژی اتمی دبیر ریاضی و مسئول المپیاد 12سال
 

   جناب آقای محمود امیری
دبیر ریاضی  پایه دوم