دومین دوره جشنواره  ورزشی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
 
دومین دوره این مسابقات به میزبانی دبیرستان انرژی اتمی در مجموعه ورزشی سازمان انرژی اتمی در رشته های فوتسال , بسکتبال , پینگ پونگ , شطرنج و شنا به مدت دو روز برگزار گردید .
عناوین کسب شده توسط تیم دبیرستان :
¤ کسب مقام سوم در رشته فوتسال
¤ کسب مقام دوم تیمی و اول انفرادی (وحید فرامرزی)در رشته شطرنج
¤کسب مقام دوم تیمی و دوم انفرادی (سید علی توانا) در رشته پینگ پونگ