معرفی دبیرستان 
 
1)     معاونان
2)     مشاوران
3)     آزمون ها
4)     کارنامه ها
5)     سامانه کارسنج
6)     مقررات آموزشی
7)     مقررات انضباطی
8)     مقررات پرورشی
9)     کمیسیون ها


1)     معاونان
دبیرستان جهت معاونت مدیر داخلی در امور مختلف از همکاری معاونان متعددی برخوردار است.
معاون اجرایی: این معاونت جهت انجام امور اجرایی، انضباطی و برقراری نظم برنامه ها در مدرسه فعال می باشد.
معاون آموزشی: معاون آموزشی دبیرستان جهت مشابه سازی فعالیت های آموزشی دبیرستان در پایه های مختلف و نظارت بر طرح درس و روند شرکت در آزمون های هماهنگ فعالیت می کند.
معاون پرورشی: امور فرهنگی دبیرستان تحت نظارت این معاونت انجام می گردد. همچنین نظارت بر امور اردوها و فضای معنوی مدرسه از وظایف این معاونت می باشد.
معاون پژوهشی: امور پژوهشی مدرسه شامل کلاس ها، جشنواره ها، همچنین توسعه و تجهیز آزمایشگاه و کتابخانه از فعالیت های این معاونت می باشد. واحد تحقیق و توسعه R&Dدبیرستان نیز از زیر نظر معاونت پژوهشی اداره می شود.
معاون فناوری: برگزاری کلاس های آموزش کامپیوتر، تجهیز سایت دبیرستان و پشتیبانی فنی از وبسایت دبیرستان از امور مربوط به این معاونت است.


2)     مشاوران
هر پایه تحصیلی از یک مشاور مجرب و کارآزموده در طول سال تحصیلی برخوردار است که تمام فعالیت های علمی و فرهنگی آن تحت مدیریت او انجام می شود. اهم فعالیت های علمی و فرهنگی مشاوران عبارت است از:
برنامه ریزی آموزشی: برنامه های درسی هفتگی هر پایه توسط مشاور طرح ریزی می شود. هماهنگی با دبیران، تنظیم ساعت درسی، کلاس بندی و سایر امور مربوط به آموزش توسط مشاور انجام می شود.
مشاوره تحصیلی: در طول سال تحصیلی دانش آموزان به طور مرتب ملاقات هایی را با مشاور خود خواهند داشت تا برنامه ریزی درسی و مشکلات خود را به کمک او حل و فصل نمایند.
پرونده مشاوره ای: تمام اطلاعات آموزشی دانش آموزان در پرونده های آنان تحت نظارت مشاور تکمیل می گردد و در پایان هر سال تحصیلی به مشاور سال بعد تحویل می گردد.
مشارکت ها: مشارکت دانش آموزان در امور فرهنگی و اجرایی دبیرستان به وسیله مشاور مدیریت می شود تا این مشارکت ها به وضعیت آموزشی دانش آموزان آسیبی وارد نسازد.
اردو ها: اردو های کوتاه مدت و بلند مدت فرهنگی و آموزشی در هر سال تحصیلی توسط مشاور پایه برنامه ریزی و اجرا می شود.


3)     آزمون ها
دانش آموزان در هر پایه تحصیلی در طول سال در آزمون های علمی متنوعی شرکت می کنند. این آزمون ها عبارتند از:
آزمون های هفتگی: این آزمون ها به طور مستمر در طول تمام هفته ها برگزار می شود. مشاوران هر پایه برنامه ریزی این آزمون ها را بر عهده دارند.
آزمون های هماهنگ مدارس: این آزمون ها در طول سال با تعداد مشخصی در هر پایه برگزار می شود. از آنجا که این آزمون ها بین مدارس و دانش آموزان برتر کشور برگزار می شود، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی دانش آموزان و مدارس باشد. آزمون های هماهنگ به دو صورت تستی و تشریحی و با برنامه ریزی مرکز آزمون دبیرستان برگزار می شود.
آزمون های پایان ترم: آزمون های پایان ترم هر سال در دو نوبت دیماه و خردادماه برگزار می شود. محتوای این آزمون ها بر اساس مطالب کتاب های درسی و در سطح امتحانات نهایی آموزش و پرورش می باشد.


4)     کارنامه ها
در هر سال تحصیلی کارنامه های مختلفی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان را نمایان می سازد.
کارنامه داخلی: این کارنامه معرف وضعیت آموزشی دانش آموزان مدرسه می باشد. از این رو کسب نمره بالا در این کارنامه دشوار تر از سایر کارنامه ها است. کارنامه داخلی 3 نوبت در هر سال به دانش آموزان ارائه می شود.
کارنامه منطقه ای: این کارنامه به نمرات آزمون های پایان ترم تعلق دارد. همان طور که اشاره شد آزمون های پایان ترم در سطح کتاب های درسی است.
کارنامه فرهنگی: فعالیت ها و مشارکت های دانش آموزان در زمینه فرهنگی در کارنامه ی فرهنگی منعکس می شود. نفر برتر مطلق هر پایه کسی است که در کارنامه علمی و فرهنگی بالاترین نمره را کسب نماید.


5)     سامانه کارسنج
سامانه کارسنج که نرم افزاری آموزشی تحت وب می باشد، برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی مدرسه را پشتیبانی می کند. از طریق این سامانه اطلاع رسانی کاملی در زمینه نمرات، کارنامه ها و برنامه های مدرسه صورت می گیرد. همچنین دانش آموزان، اولیا، مدیر، مشاوران و معاونان مدرسه می توانند در این سایت به طور متقابل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.


6)     مقررات آموزشی
دانش آموزان در پایان هر سال تحصیلی باید شرایط آموزشی دبیرستان را احراز نمایند. مشاوران در طول سال تحصیلی موظفند جهت موفقیت دانش آموزان، وضعیت آموزشی آنان را مورد پایش قرار دهند و توصیه های لازم را به آنان ارائه نمایند.


7)     مقررات انضباطی
دانش آموزان هر پایه موظفند نسبت به رعایت مقررات انضباطی دبیرستان تلاش وافری داشته باشند. مقررات انضباطی مدرسه شامل موارد زیر است:
نظام حضور و غیاب: این نظام شامل غیبت غیر موجه، تأخیر در ورود به مدرسه، ضعف اطلاع رسانی جلسات مدرسه به اولیا، اخراج انضباطی از کلاس و تأخیر در ورود به کلاس است که هر یک به طور مجزا و در دفعات مختلف شامل جریمه هایی از تذکر و کسر نمره انضباط تا تعهد دانش آموز و اولیا می گردد.
نظام حضور در محیط دبیرستان: آوردن وسایل غیر مجاز، بی انضباطی در محیط مدرسه، خسارت به اموال و ساختمان مدرسه و کلاس از تخلفاتی است که در دفعات مختلف جریمه های مختلفی از کسر نمره انضباط تا تمیز کردن کلاس در بر دارد.
نظام امتحانات: تخلف در جلسات امتحان در دفعات مختلف با برخوردهای مختلفی مانند کسر نمره انضباط تا درج نمره صفر در کارنامه مواجه خواهد شد.
پوشش و بهداشت فردی: نپوشیدن لباس فرم، پوشیدن لباس نامناسب و وضعیت نامناسب موی سر و ظاهر موجب برخورد انضباطی در دفعات مختلف از تذکر و کسر نمره انضباط گرفته تا تعهد دانش آموز و اولیا و جلسه با مدیر داخلی می گردد.


8)     مقررات پرورشی
شایسته است دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی تلاش وافری جهت بهره مندی از فضای معنوی مدرسه داشته باشند. در این خصوص توصیه می شود عزیزان دانش آموز در فعالیت های متنوع پرورشی دبیرستان حضور و مشارکت فعال داشته باشند.
مراسم صبحگاه: شرکت به موقع در مراسم صبحگاه و استماع تلاوت قرآن در مراسم صبحگاه متضن نورانیت دانش آموزان عزیز در طول روز خواهد بود.
مراسم نماز جماعت: هر روز نماز جماعت دبیرستان در یک زنگ مجزا با حضور دانش آموزان و دبیران برگزار می گردد. حضور هر چه باشکوه تر دانش آموزان موجب اعتلای فرهنگ اقامه نماز که از اهداف غایی رسالت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می باشد، خواهد بود.
مراسم زیارت عاشوراء: صبحگاه هر پنجشنبه معطر به شمیم حضرت سید الشهداء علیه السلام است. قرائت گروهی این زیارت معنوی توسط دانش آموزان به روز آخر هفته لطف و صفای دیگری می بخشد.


9)     کمیسیون ها
کمیسیون های مدرسه، کارگروه های تخصصی مدرسه است که اقدام به تصمیم سازی در زمینه فعالیت های محوله می کنند. این کمیسیون ها به طور منظم تشکیل می شود و تصمیمات اتخاذ شده جهت تصویب و اجرا به شورای دبیرستان ارائه می شود. برنامه ریزی کمیسیون ها به طور مستقیم زیر نظر مدیریت دبیرستان می باشد و عبارتند از:
کمیسیون اجرایی: اعضای کمیسیون: مدیر داخلی، معاون اجرایی، مسؤول پشتیبانی و دبیر ورزش
کمیسیون آموزشی:اعضای کمیسیون: مدیر داخلی، معاون آموزشی، مسؤول باشگاه و مشاوران
کمیسیون فرهنگی:اعضای کمیسیون: مدیر داخلی، معاون پرورشی و مشاوران
کمیسیون پژوهشی فناوری: اعضای کمیسیون: معاون پژوهشی، معاون فناوری و مسؤول سایت