بسمه تعالی
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیش ثبت نام آزمون ورودی مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران آغاز می گردد

این مجموعه در دوره های اول و دوم متوسطه در شهرهای  تهران،مشهد و قزوین  برای آزمون ورودی سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل از  23  بهمن ماه 97 لغایت  اردیبهشت ماه 98  ثبت نام بعمل می آورد

 

تهران

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم

دوره دوم متوسطه دختران
پایه تحصیلی دهم رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

دوره اول متوسطه دختران
پایه تحصیلی هفتم
--------------------------------------------------------------------------------------
مشهد

دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم
--------------------------------------------------------------------------------------
قزوین

دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی