بسمه تعالی          

                   قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان های انرژی اتمی     


       کتاب آزمون ورودی دبیرستان منتشر شد


داوطلبان می توانند با مراجعه به مدارس انرژی اتمی کتاب آزمون را تهیه نمایند . 

 ((داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان های انرژی اتمی ))


جهت ثبت نام در مرحله اول آزمون ورودی  کلیک نمائید 

 

 
 

ارتباط با مدارس موسسه صنعت هسته ای کشور  
 

موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای: 88333074 021

  دبیرستان پسرانه (دوره دوم) :  4-02188015863  و 61-02188222660
 دبیرستان پسرانه (دوره اول) : 88356474   و 02188359307
 
 دبیرستان دخترانه (دوره دوم) :  02188358294
 دبیرستان دخترانه (دوره اول) : 02188351822
 
 دبیرستان پسرانه دوره اول و دوم مشهد : 05137603115

 دبیرستان پسرانه دوره اول و دوم قزوین : 02833653931

 
 مجتمع آموزشی و فرهنگی انرژی اتمی بوشهر : 07791091926
 
 مجتمع آموزشی و فرهنگی انرژی اتمی کاشان : 02188333074

 ابتدایی پسرانه اصفهان :  03138913100
 ابتدایی دخترانه اصفهان :  03138913111

 ابتدایی پسران کرج : 02188333074