دپارتمان زبان انگلیسی

جناب آقای رضا کیاسالار
دبیر زبان انگلیسی پایه چهارم
جناب آقای
اميرحسين نصرآبادي
 
دبیر زبان انگلیسی پایه سوم
ليسانس زبان و ادبيات انگليسي فارغ التحصيل از دانشگاه تربيت معلم تهران
سوابق آموزشی :  
13سال سابقه تدريس در مدارس تهران اعم از ؛ انرژي اتمي ، سلام ، فيض ، بنيان، صبا ، فرهنگ و ...
تاليفات : نرم افزار آزمون يار /جزوات و كتب كنكور

نام دبیر: جناب آقای حاج ملکی

دبیر زبان انگلیسی پایه دوم و سوم ادونس
مقطع تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی


سوابق آموزشی
نام مرکز آموزشی عنوان همکاری
دبیرستان سلام 3 و 5 دبیر
دبیرستان رهیار دبیر
دبیرستان بهشتی مشاور پیش
آموزشگاه زبان احسان دبیر تافل و ادونس