نخبگان و راز موفقیت آنها
 یاسان فرمانی جامع مدال طلای المیپاد فیزیک ۹۸ (عضو تیم ملی ۲۰۲۰)