دپارتمان شیمی 
 
جناب آقای مسعود جعفری
دبیر شیمی پایه چهارم
فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه امیر کبیر
ایمیل : Masoud_fulerene@yahoo.com
سایت شخصی:masoud-jafari.com
تألیفات
 
عنوان کتاب ناشر
تست شیمی پیش 1 الگو
مرحله اول المپیاد شیمی الگو
مرحله دوم المپیاد شیمی خوشخوان
 
فعالیت ها
1- مسئول گروه شيمي آزمون‌هاي مدارس برتر (انرژي اتمي)
2- مسئول گروه المپياد شيمي باشگاه المپياد انرژي اتمي و سلام.
3- مسئول گروه شيمي انتشارات الگو.
سوابق تدریس 
 
نام درس نام مرکز آموزشی مدت تدریس
شیمی چهارم انرژی اتمی 4سال
المپیاد شیمی انرژی اتمی 5 سال
المپیاد شیمی علامه طباطبایی 3 سال
 
نام دبیر:جناب آقای مراد مدقالچی
دبیر شیمی پایه سوم

سوابق تدریس 
-1 دبیرستان انرژي اتمی ایران ازسال1393
 2- مرکزپیش دانشگاهی علامه طباطبایی ازسال1382
 3-دبیرستان فرزانگان

تألیفات :
-1 شیمی جامع ومفهومی،جلد1 و2 ،انتشارات شبقره،1389 ،مولف؛
-2 جمعبندي شیمی کنکور،انتشارات شبقره،1389 ،ویرایش علمی؛
-3 شیمی براي زندگی1 ،انتشارات گلواژه،1388 ،مولف؛
-4 شیمی وآزمایشگاه3 ،انتشارات گلواژه،1388 ،ویرایش علمی؛
-5 شیمی پیش دانشگاهی2 ،انتشارات گلواژه،1388 ،ویرایش علمی؛
 
 
 
 


نام دبیر:جناب آقای علیرضا عبداللهی
دبیر شیمی پایه سوم ادونس


نام دبیر:جناب آقای کامران کیومرثی
دبیر شیمی پایه دوم