دپارتمان عربی
نام دبیر : جناب آقای خاکبازان
دبیر عربی پایه دوم
مقطع تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی :مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی امیر کبیر

سوابق آموزشی
نام مرکز آموزشی عنوان همکاری سابقه
دبیرستان انرژی اتمی دبیر 8 سال
دبیرستان سلام تجریش مشاور پیش 8 سال
دبیرستان امام صادق(ع) مشاور پیش/ دبیر ریاضی/ دبیر عربی 6 سال
 
 
سوابق تالیف
نام اثر ناشر سال چاپ
مرجع کامل پرسش های 4 گزینه ای عربی الگو 86
عربی 2 (آموزش کامل) الگو 90
جمع بندی عربی کنکور الگو 88
10کنکور تا کنکور خوشخوان 87نام دبیر :  جناب آقای عباسی

دبیر عربی پایه سوم
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب

سوابق تالیف
نام اثر ناشر سال چاپ
عربی جامع کنکور الگو 86
فن ترجمه الگو 86


سوابق آموزشی
نام مرکز آموزشی عنوان همکاری سابقه
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز عضو هیئت علمی رسمی 13 سال
دبیرستان­های منطقه 3 - 6 دبیر 20 سال
نام دبیر : جناب آقای احدی
دبیر عربی پایه دوم
تحصيلات :
فارغ التحصيل مديريت از دانشگاه تهران
سوابق كاري: 
سابقه ي تدريس در مدارس  انرژي اتمي ، فرهنگ، علامه طباطبايي، خاتم، رهيار، مجموعه مدارس سلام و. . . -
تاليفات:
عربي2(رزمندگان(
 كتاب كار
 عربي 3(رزمندگان) كتاب كمك آموزشي
نكات طلايي عربي اختصاصي - ويژه ي داوطلبان كنكور انساني ( انتشارات رزمندگان(
عضو دپارتمان عربي انتشارات رزمندگان
 مترجم و مؤلف مقاله مجله علمي، پژوهشي كلك
اطلاعات تماس   ahadi_1386@yahoo.com