محمدحسین جابری مقدم - مشاور پایه دهم
مشاور آموزشی در مدارس ؛
      علامه بحرالعلوم ، فرزانگان ، مهرهشتم ، الغدیر جزیره کیش ، انرژی اتمی
 مدیر واحد مشاوره موسسه گزینه دو
 
پیام مشاور ؛
کنکور را دوست دارم؛ نه بخاطر درس‌ها و تست‌ها و قاعده‌ها
نه برای استاندارد بودن یا نبودنش
و نه برای استرس و هیجان و بغض و خنده و هزار چیزِ خوب و بدش.
 
کنکور را دوست دارم؛ چون شبیه زندگی‌ست. چون می‌جنگی... خسته میشی... باز می‌جنگی... دلخور میشی می‌رنجی... و باز می‌جنگی...
 چون بی رحم است اما باز می‌جنگی و عاقبت همه چیز را میسپاری به خدا.
 

 

برنده کسی‌ست که ناامید نشود، برنده کسی‌ست که تا آخر بجنگد، برنده کسی است که تسلیم خواست خدا باشد.

 

برنده عدد و رتبه شما نیست.
برند خودِ خودِ شمایید؛
و برنده منم که در کنار شما هستم.