آزمایشگاه
1.    معرفی:
1.1. سخت افزار
آزمايشگاه دبيرستان انرژي اتمي با حداكثر امكانات آزمايشگاهي ، فضاي مناسب ي را جهت آزمايش هاي دروس فيزيك ، شيمي و زيست شناسي در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد .تمامي آزمايش ها به صورت دانش آموز محوري تحت نظر دبير آزمايشگاه انجام مي گيرد.
از تازه ترين وسايل موجود كه براي اين آزمايشگاه تهيه شده مي توان به : لوله هاي اشعه كاتديك ، لوله هاي گيسلر طيف سنج ها ، كيت نور ليزر ، ميكروسكوپ (لوپ) ، ...اشاره كرد .
از ديگرتوليدات آزمايشگاهي ، نرم افزار آزمايشگاهي است كه كاربري آن هم در آزمايشگاه و هم در كلاس درس مي باشد كه شامل فيلم هاي مستند مرتبط با مطالب كتاب، كليپ هاي آزمايشگاهي، سوالات مسابقات آزمايشگاهي، دستوركار آزمايش ها، شناخت وسايل و مهارت ها مي باشد. اين نرم افزار هيچ گونه مشابهي در سطح كشور ندارد و در انحصار باشگاه آزمايشگاهي پژوهشي مي باشد.

1.2. نیروی انسانی
1.2.1.    محمد علی حاجی حسینی                   
سمت : مدير آزمايشگاه
مدرك: كارشناس ارشد علوم آزمايشگاهي
سابقه كار : 22 سال
ايام كاري : سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه
دانش آموزان و یا اولیای محترم می توانند از طریق ایمیل:
Energyatomilab@gmail.com
با ما مکاتبه نموده و ما را از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در رابطه با آزمایشگاه بهره مند سازند.

1.1.    تولید محتوا
به عينيت در آوردن مفاهيم ذهني علوم پايه توسط اشخاص آزمايشگاه و آزمايش هاي مناسب فرصت خوبي براي يادگيري دانش آموزان به وجود مي آورد هر چند براي دانش آموز ان قوي آزمايشهاي ساده كوچك شمرده شده و ناكارامد است ولي براي دانش آموزان ضعيف ب ه خصوص در تقويت بنيه ي آزمايشگاه و منطقي كردن آزمايش هاي آزمايشگاه اهميت زيادي دارد. بر اين اساس دو هدف اصلي را كه يكي دانش افزايي دانش آموزان و ديگري آزمايشهايي كه تفهيم مفاهيم اوليه علوم را تسهيل مي كند مد نظر است بر اين اساس بايستي نرم افزاري مناسب براي اين دو منظور تهيه گرديده است.