محسن پیرحسینلو - مشاور پایه دوازدهم تجربی
 
 
کارشناسی روانشناسی بالینی 
کارشناسی ارشد علوم شناختی (روانشناسی شناختی)سابقه فعالیتهای آموزشی :

► بیش از ۱۸ سال سایقه تدریس و مشاوره در مدارس برتر (استعداد‌های درخشان و انرژی اتمی)

► مشاور دوازدهم تجربی و انسانی
 
► تدریس روانشناسی کنکور انسانی (مولف کتاب و طراح آزمون‌های آزمایشی)