آشنایی با مدرسه 199 مسکو
نام مدرسه: 199
قدمت مدرسه: 55 سال
مدیر مدرسه:ماریا آندریونا   maria andreena                                                                                         
سابقه مدیر در این مدرسه: 30 سال " کلاً به مدیریت اشتغال داشته"
معاون مدرسه: خانم والنتینا "35 سال معاون این مدرسه بوده اند"
شروع کار مدرسه77 ساله:ایشان دارای 56 سال سابقه کار بوده و کار خود را در دهکده کوچکی در سیبری آغاز کردند.
تعداد دانش آموزان:1000 نفر.
امکانات:عالی" کلاسهای بزرگ واختصاصی به هر درس ، سایت کامپیوتر ، کتابخانه ، لابراتوار زبان و سالن ورزش "
در مدرسه 199 هیچ گونه نگاه نژادی خاصی به دانش آموزان وجود ندارد و مدرسه از همه ملیتها دانش آموز می پذیرد.
در مدرسه هیچ گونه شهریه ای دریافت نمی شود و هزینهای مدرسه از سوی شهرداری پرداخت می گردد.

نکات ویژدرباره مدرسه 199
* حقوق توسط شهرداری پرداخت می شود.
* معلمین زبانهای خارجی دو برابر معلمین دیگر حقوق می گیرند.
* تمامی مسائل مربوط به مدرسه اعم از استخدام معلم،کادر،تعیین حقوق،اخراج وجایگزینی دبیران بعهده مدیر درسه می باشد.
* صمیمیت بین مدیر وکادر.
* ماندگاری نیروها.
* نصب عکس تمام کادر در ورودی مدرسه.
* اهمیت وافر به کار تیمی.
* اراده ی برتر در نزد مدیر.
* القای خود خواهی مثبت از طرف مدیر به کادر ودانش آموزان.
* تعمیق حس تشکر وسپاس در نزد دانش آموزان .
* قبولی 41نفر از دانش آموزان در دانشگاه مسکو.
* اجازه داشتن مدیر جهت انتخاب دانش آموز " در مدرسه ی فوق 170 خواهان ورود به این مدرسه بوده اند  که مدیر فقط 70 نفر را پذیرفته است

کتابهای درسی:
ازسوی دولت فدرال لیست کتابهای معتبر چاپ و در اختیار مدارس قرار می گیرد
و این مدیر است که یکی از آنها را جهت تدریس در مدرسه خود بر می گزیند.
بیان نغز از مدیر مدرسه:
خانمی 77 ساله ، سختکوش با سابقه 30 سال مدیریت در این مدرسه ؛ "در اینجا همه باهم دوست هستم ، دانشجو ، معلم و مدیر باهم رشد می کنند وبالغ می شوند".
کـارهـای ویـژه:
* چاپ نشریه دانش آموزی شامل شعر ، نقاشی و کارهای خوب دانش آموزان .
* ایجاد کلاسهای ثابت برای دروس مختلف بگونه ای که این دانش آموزان هستند که جابجا می شوند ؛ در هر کلاس فراخور موضوع چیدمان کلاس خیلی فنی می باشد : میز معلم ، کامپیوتر ، کتابهای مخصوص آن درس ، ویدیو پروژکتور و بروشورها.
* ایجاد کتابخانه ای خوب وگاردن مسئولی با 20 سال سایقه در کتابخانه این مدرسه.
* قرار گرفتن دو معلم در یک کلاس برای تدریس فنی تر.
* تخته سیاه:interactive
 
طـنـز ویـژه :
مـدیـر مـدرسـه: در 17 اکتبر دانش آموزان دبیرستان همگی به نشانه اعتراض به من مراجعه کردند وتقاضای تعویض معلم شیمی را داشتند؛وقتی علت راجویا شدم ،دانش آموزان گفتند:معلم شیمی آنقدر خوب تدریس میکند و سختگیر است که ماشیمی را از خودش بهتر یاد گرفته ایم و دیگر نیازی به او نداریم؛بچه ها به او لغب MVD  را داده اند  که حروف اول اسم ایشان می باشد و در روسیه  مخفف پلیس امنیت نیز هست.
نـتـیـجـه گـیـری نـهـایـی از بـازدید مـدرسـه ی 199
* محیطی صمیمی حاکی از همکاری و صفا بین کادر ، معلمین و دانش آموزان.
* تفویض اختیار تام به مدیر مجموعه.
* فعالیت چشمگیر زنان در مجموعه های آموزشی.
* توجه ویژ به شایسته سالاری و ماندگاری نیروها " مدیر 30 سال ، معاون 35 سال ، مسئول کتابخانه 20 سال و مسئول آزمایشگاه 40 سال "
* جدیت وتلاش چشمگیر دانش آموزان.
* تقویت روحیه شاد وعلم پژوهی در نزد دانش آموزان.
* ایجاد غرور وخود خواهی مثبت در نزد کادر ودانش آموزان.