آشنایی با مدرسه زبان های شرقی مسکو
تاسیس سال 2008
ویژگیهای مدرسه:
 1) ساختمان بسیار مدرن.
2) دارای دو باغ زیبای زمستانی.
3) کلاسهای بسیار بزرگ ومجهز به سیستمهای روز. 
4) دفاتر بسیار مجلل.
5) کتابخانه ی مجهز.
6) سایت کامپیوتر مجهز.
7) سالن غذا خوری وآشپز خانه با بهترین امکانات.

تعداد دانش آموزان: 504 نفر.

دارای معاونهای مختلف از جمله معاون اجتماعی.
توجه: 30 ملیت مختلف در این مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.
در این مدرسه زبان روسی بعنوان پایه به تمامی دانش آموزان آموزش داد می شود ؛ از کلاس اوّل زبان انگلیسی نیز تدریس میشود .
دانش آموزان 4 روز دروس خود را مطالعه می کنند و در ساعات دیگر زبان انتخابی خود که شامل فارسی ، عربی ، ارمنی و دیگر زبانها  می باشد را مطالعه می کنند.
*  توجه:  مدرسه دارای سیستم مجازی برای استفاده دانش آموزان غایب می باشد.
*  توجه:  دو وعده غذایی بصورت رایگان به دانش آموزان داده می شود.
*  توجه:  برای دانش آموزان آمادگی سه وعده غذایی بصورت رایگان داده می شود.
*  توجه:  دانش آموزان تا ساعت 6 مشغول کارهای گروهی هستند.

نکته مهم:پاییز در کشور روسیه تقریباَ دو هفته بطول می انجامد و برگ درختان به تمامی می ریزد ، به همین علت کمی حس افسردگی ممکن است دانش آموزان را بیازارد ؛ برای رفع این نقیصه دو باغ زمستانی زیبا و سرسبز در این مدرسه خود نمایی میکند که دانش آموزان در زنگهای تفریح می توانند از این فضای مفرح حظ وافر ببرند.
نظریه خانم مدیر با 42 سال سابقه مدیریت درباره شغل معلمی:
شغل معلمی بالاترین شغل است حتی از شاه و امپراتور.  

                                                                                  
نتایج کلی بازدید از مدرسه ی زبانهای خارجی:
*  مدیر قدرت بلا منازع آموزش مدرسه است.
*  اهمیت آموختن زبان دوّم با استفاده از افراد بومی همان زبان"مدرس فارسی این مدرسه هم وطنی به نام آسیان بود".
*   اهمیت به بحث روحی و روانی دانش آموزان.
*  اهمیت به بحث تخصصی: right persen in right place
*  جمع آوری ملیتهای مختلف و ایجاد رابطه ی صمیمی بین آنها.
*  اهمیت ویژبه کارهای فوق برنامه و فرهنگی.
*  مجهز بودن مدرسه به تمامی امکانات مورد نیاز.
*  ایجاد روحیه ی شاد در نزد دانش پژوهان.
*  ایجاد حس اعتماد به نفس در نزد دانش آموزان.