بازدید از  دبيرستان نيشي
 
اين  دبيرستان غير دولتي و خصوصي است. به ورودي دبيرستان مي‌رسيم. ورودي سرسبز، خياباني در وسط و در دو طرف آن درختان و سبزه‌ها چشمها را نوازش مي‌دهد. در ميدان ورودي مدرسه عده‌اي دانش‌آموز نشسته بودند و با هم به صورت گردهمايي صحبت مي‌كردند. بعدا آقاي مدير گفتند كه ديروز مسابقه‌ي ورزشي بوده و بچه‌هاي اين مدرسه برنده شده‌اند و اين افراد براي چگونگي انجام استقبال و تقدير از آن دانش‌آموزان نشستي تشكيل داده‌اند.
براي مدارس دولتي در سراسر استان آزمون هماهنگ برگزار مي‌شود وليكن اين دبيرستان استثنائا خودش آزمون جدا دارد.
 • متقاضيان در اين دبيرستان دو برابر ظرفيت مدرسه است و در مدارس ديگر 2/1 برابر است.
 • ظرفيت كلاس‌ها 40 نفر است.
 • در دروس رياضي و زبان 25 يا 30 نفر مي‌باشد.
 • دانش آموزان، 7 كلاس 50 دقيقه‌اي دارند.
 • سال تحصيلي 240 روز مي‌باشد.
 • 125 روز دانش‌آموزان تعطيل مي‌باشند.
 • شنبه و يكشنبه مدرسه تعطيل است.
 • شنبه‌ها براي دانش‌آموزان كلاس تقويتي گذاشته‌ايم.
 • در تعطيلات تابستاني دوره‌هاي فشرده تقويتي گذاشته‌ايم.
 • بعد از ساعت هفتم اگر دانش‌آموزي علاقه‌مند باشد حتي براي يك يا دو نفر نيز معلم خاص مي‌گذارد و معلمين موظفند رايگان تدريس نمايند.
 • مسابقات ورزشي را خود دانش‌آموزان مديريت مي‌كنند.
 • دانش‌آموزان بعد از زنگ هفتم براي فعاليت ورزشي و فرهنگي در مدرسه مي‌مانند.
 • تا ساعت 6 تمامي دانش‌آموزان بايد مدرسه را ترك كنند.
 • اين مدرسه تقريبا داراي 1000 دانش‌آموز است.
 • اين مدرسه داراي 8 نفر كادر مي باشد.
 • يك مدير، يك معاون و هر پايه يك مسؤول پايه.
 • وظيفه مسؤول پايه برنامه ريزي و برگزاري امتحانات و راهنمايي دانش‌آموزان جهت ورود به دانشگاه.
 • 54 معلم تمام وقت در مدرسه هستند.
 • دبيران 5 روز هفته تماما در مدرسه هستند.
 • بعد از ساعت 6 كه مدرسه تعطيل مي‌شود معلمين معمولا تا ساعت 7:30 در مدرسه مي‌مانند و كارهاي فردا را مرتب مي‌كنند.
 • در مدرسه شوراي دانش‌آموزي وجود دارد و ضمنا كميته بهداشت و كميته‌هاي ديگر نيز وجود دارد.
 • مدير جهت اطلاع از وضعيت تدريس معلم حتما در كلاس او حاضر مي‌شود.
 • سالي دو بار از دانش آموزان درباره معلم و مدرسه نظر سنجي مي‌شود.
 • برگزاري اردوهاي يك روزه و چند روزه.
 • هزينه اردو را اولياء پرداخت مي‌كنند.
 • آموزش تا پايان راهنمايي رايگان است و در دبيرستان اولياء بايد هزينه بپردازند. (شهريه اين مدرسه سالي 200000 ين است يعني حدود دو ميليون تومان)
 • شهريه مدارس خصوصي از 700  هزار تا يك ميليون ين مي باشد. ضمنا هزينه نگهداري ساختمان نيز به آن اضافه مي‌شود.
 • حقوق معلمين در پايه اول از 200 تا 230 هزار ين مي‌باشد. (معلمين با تجربه تا 500 هزار ين مي‌باشد)
 • معلمين 20 روز مرخصي در طول سال دارند و تابستان نيز 5 روز.
 • تدريس خصوص براي دبيران رسمي ممنوع است و شأن معلم را بالاتر از اين مي‌دانند و فقط دانشجويان تدريس خصوصي مي‌كنند.
 • هنگامي كه دانش‌آموزان تعطيل هستند و به مدرسه نمي‌آيند، معلمين به مدرسه مي‌آيند و پاسخگوي اوليايي هستند كه سال آينده مي‌خواهند فرزندانشان را به اين مدرسه بياورند و يا به راهنمايي دانش‌آموزان جهت كنكور و مسائل ديگر مي‌پردازند.
 • نحوه انتخاب مديران در ژاپن به اين صورت است: فرد بايستي ابتدا معلم معمولي شود و بعد رئيس پايه و بعد از آن معاون مدير و در آخر مدير مدرسه، جهت ارتقاء  از يك پست به پست ديگر آزمون كتبي و مصاحبه ضروري است. آزمون كتبي شامل اصول و قوانين آموزش. جهش امكان پذير نيست و حتما سير بالا بايد طي شود.
 • يك مدير حتما بايستي 20 سال معلم بوده باشد و 5 سال معاون مدير و بعد به مديريت انتخاب شود.
 • مدارس خصوصي در ژاپن در بالاترين سطح قرار دارند بعد از آنها مدارس دولتي و در پايين ترين سطح نيز باز مدارس خصوصي قرار دارند.
 • شهريه مدارس خصوصي كه در مقطع متوسطه 34 درصد مدارس را تشكيل مي‌دهند، توسط هيئت امناي مدرسه تعيين مي‌گردد و دولت فقط براي مدارس دولتي تعيين نرخ شهريه مي‌نمايد و اين در حالي است كه تمام اجناس در ژاپن توسط كميته‌ي نرخ گذاري كنترل مي‌شود.