بازدید از مدرسه هومورا
 
اين مدرسه داراي 345 دانش‌آموز و 20 تا 35 كلاس است.
مدير مدرسه اين توضيحات را درباره‌ي مدرسه دادند:
 • اين مدرسه داراي 345 دانش آموز است. 15 نفر عقب افتاده ذهني هم در كلاس ويژه در اين مدرسه درس مي‌خوانند.
 • محتواي برنامه‌ي درسي شامل زبان ژاپني، رياضي، علوم، جامعه شناسي، موسيقي، ورزش، هنر و اخلاق (قوانين جامعه) مي‌باشد.
 • مدرسه داراي سالن ورزشي، ناهار خوري و آشپز مي‌باشد.
 • بچه‌هاي اول و دوم ساعت 1 به خانه مي‌روند.
 • آموزش زبان هفته‌اي 2 جلسه از پايه اول. (معلم زبان مدرسه جواني اهل نيوزلند بود خيلي خوش‌اخلاق و فعال)
 • مدارس ابتدايي در ژاپن آزمون ورودي ندارند.
 • بعضي از مدارس خصوصي مصاحبه مي‌گذارند.
 • مهدكودك اجباري نيست.
 • مدير مدرسه هر 5 سال تغيير مي‌كند و يا جاي ديگر مدير مي‌شود و يا وارد كميته آموزش استان مي‌شود.
 • براي معلمين همواره آموزش ضمن خدمت وجود دارد. اين آموزشها هم در سطح منطقه و هم در سطح استان برگزار مي شود.
 • معلم نمونه انتخاب نمي‌كنيم زيرا معتقديم همه‌ي معلمين نمونه هستند.
 • معلمين با سنين بالا به معلمين كم سن و سال آموزش مي‌دهند.
 • شركت‌ها و كارخانجات مسابقاتي برگزار مي‌كنند و جايزه هم مي‌دهند.
 • سيستم جايزه دادن نداريم و در مسابقات ورزشي فقط كاپ مي‌دهيم.
 • اين مدرسه داراي ويلاي اختصاصي هست و پايه‌هاي مختلف را براي اردو به آنجا مي‌بريم.
 • كودكان بين نيم تا يك ساعت وقت صرف انجام تكاليف در منزل مي‌كنند.
 • 3 بار نشست با اولياء داريم.
 • بچه‌ها در نظافت مدرسه نقش دارند و در مدارس ژاپن به جز دستشويي‌ها كه سرايدار تميز مي‌كند، نظافت بقيه‌ي جاها به عهده دانش‌آموزان است.
جمله‌ي مشهور كنفوسيوس بر نظام آموزش و پرورش ژاپن حكمراني مي‌كند كه:
«تكرار بكاريد، عادت برداشت كنيد. عادت بيافشانيد، فرهنگ درو كنيد.»