مدرسه دولتي جانسون

مدرسه اي بسيار بزرگ و پيشرفته در شهر دورهام ، داراي حدود 1500 نفر دانش آموز از پايه ابتدايي تا انتهاي دبيرستان . اين مركز همچنين دوره A-levelرا نيز داراست و به خاطر كسب نتايج خوب ، داراي قدرت رقابت با مراكز خصوصي خوب نيز مي باشد.
98 درصد فارغ التحصيلان به دانشگاه مي روند . حدود 10 درصد به دانشگاه آكسفورد و كمبريج مي روند و مابقي به دانشگاه هاي دورهام و برستيل.
امتحانات در اين مدرسه همانند ساير مدارس انگليس توسط موسسات خصوصي E-dexcel,AQA,OCRو ساير مراكز برگزار مي شود .
1- كلاس ها 55 دقيقه و 3 كلاس صبح و 2 كلاس بعد از ظهر برگزار مي شود .
2- توجه ويژه به موسيقي و زبان هاي مختلف مي شود . زبان هاي چيني ، پرتقالي و ايتاليايي تدريس مي شود .
3- ورزش همانندساير مدارس مهم است .
4- هر كلاس يك مشاور (Tutor) دارد كه معمولا خود معلم ها در مدارس اين كار را مي كنند . هر روز صبح مشاور به مدت 15 دقيقه برنامه هاي آن روز را مرور مي كند.
5- مكاني براي انجام تكاليف دانش آموزان در نظر گرفته شده است .
6- هر دانش آموز يك پرونده آموزشي –پژوهشي كامل دارد . Personal statement
7- كلاس بندي در مدرسه براساس توانايي دانش آموزان صورت مي پذيرد .
8- پايه ي آموزش بسيار مهم است و مدرسه توجه زيادي به مسابقات رياضيات و المپيادها ندارد .
9-مدير مدرسه معتقد است كه در اين گونه مدارس كه به (Comprehensive school) مشهورند دانش­آموزان بهتر خود را نشان مي دهند . فقرا قوي تر و بهتر درس مي خوانند .
10- درمدرسه دانش آموزان بر اساس توانايي هايشان رشد مي كنند .