اين گونه درس بخوانيد
 
به طور سنتي، زمان امتحانات مدارس كهنزديك مي شود، همه به تكاپو مي‌افتند! دانش آموزان به دنبال كامل كردن جزوه ها،مرور در درس هاي مانده، در صورت نياز رفتن به كلاسهاي كمكي و... و والدين درصددفراهم آوردن فضايي مناسب تر براي درس خواندن بچه ها. اما درس خواندن خود آداب ورسومي دارد. آداب و رسومي كه باعث بالا رفتن كيفيت آن مي شود و ضمناً، ضامن سلامتينيز هست. گرچه همه ي ما كما بيش با آن‌ها آشناييم، اما يادآوري آن، آن هم از ديدمتخصصان، خالي از لطف نيست. فاصله ي چشم تا كتاب، قوس طبيعي كمر، دماي اتاق، سروصداو... از مهمترين مواردي است كه در كار خواندن و نوشتن تأثير دارد. مطلب حاضر اينموارد را از ديد پزشكان مورد بررسي قرار داده‌است.
دماسنج:
دماي 20 درجه را بيشتر كارشناسان، مناسب ترين دما براي مطالعه مي‌دانند.
ساعت:
پس از آن كه در مكان مطالعه قرار گرفتيد، فوراً مطالعه را شروع كنيد و به هيچعنوان وقت را به بهانه انجام كارهاي ديگر تلف نكنيد.
لباس:
هنگام مطالعه لباس راحت بپوشيد. لباسي كه نه زيادي زبر باشد و نه زيادي نرم، نهبسيار گشاد و نه تنگ.
وضعيت بدن:
بهترين حالت براي مطالعه، حالت نشسته است و بعد از آن حالت ايستاده و بدترينحالت، حالت خوابيده يا درازكش است. مطالعه در حالت هايي نظير درازكش روي شكم، بهپشت خوابيدن، در حال راه رفتن، تكيه زدن به ديوار و امثال اين ها به هيچ وجه توصيهنمي شود، چرا كه مطالعه كننده در چنين موقعيت هايي به سختي مي تواند تمركز حواس خودرا حفظ كند.
كمر:
هنگام مطالعه بايد قوس طبيعي ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خميده به جلو،به ويژه براي يك مدت طولاني، با خطر ايجاد تغيير شكل در ستون فقرات و كمردرد همراهاست. نگذاريد خم شدن كمر به شكل عادت درآيد.
پا:
بهترين وضعيت پاها به هنگام مطالعه، وضعيتي است كه فشار كمتري روي عضلات پا واردشود. به همين دليل توصيه مي شود كه در وضعيت ايده آل مطالعه (كه همان وضعيت نشستهاست)، ترجيحاً از يك صندلي راحت استفاده شود كه پاهاي مطالعه كننده روي آن راحتباشد و بتواند كمي هم به سمت جلو مايل شود. بهتر است در فواصل مطالعه كه به چشمتاناستراحت مي دهيد، وضع نشستن خود را تغيير دهيد تا خون در پاهايتان حركت داشته باشد.
رعايت آداب و رسوم خواندن و نوشتن، كيفيت مطالعه آنها را بالا مي‌برد.               
استفاده هميشگي از چراغ مطالعه خوب نيست، زيرا نور موضعي، چشم‌ها را خسته مي‌كند.
صندلي:
از آن جا كه فرايند يادگيري يك فرايند شرطي است، هر كسي مي تواند خودش را بهمحيط يا زماني خاص عادت بدهد و به اصطلاح، خودش را شرطي كند. عادت هاي تمركز هر شخصهم با اشخاص ديگر متفاوت است. صندلي مي تواند يكي از همين عادت هاي تمركزي باشد، بهنحوي كه هر وقت روي صندلي مخصوصتان نشستيد، تمركزتان براي مطالعه و يادگيري افزايشپيدا كند. اما يادتان باشد كه صندلي تان نبايد خيلي هم راحت باشد، چرا كه صندلي هايبسيار راحت باعث لميدن، چرت زدن و احساس خواب آلودگي مي‌شوند.
خودكار، كتاب و وسايل مورد نياز:
عادت كنيد تمام آنچه را كه براي مطالعه نياز داريد، از ابتدا فراهم كنيد و هركار متفرقه اي را كه داريد قبل از مطالعه انجام دهيد و پس از اين كه نشستيد، فوراًشروع كنيد به مطالعه.
تنفس:
در جايي كه مطالعه مي كنيد، حتماً بايد هوا به خوبي جريان داشته باشد و تنفس درآن محيط، راحت صورت گيرد.
چشم:
نور متوسط ، براي مطالعه مناسب تر است. نور اطراف و قسمت هايي كه در زاويه ي ديدچشم ها هستند بايد يكنواخت باشد. پس استفاده ي هميشگي از چراغ مطالعه خوب نيست،زيرا نوري كه فقط روي كتاب مي افتد، باعث خستگي چشم مي شود. نور لامپ هاي مهتابيبه خاطر اين كه نوسان دارد، براي مطالعه مناسب نيست. بهترين فاصله ي كتاب تا چشمنيز حداقل 30 سانتي متر است.
سر:
ممكن است حواس پرتي شما ناشي از گرسنگي و تشنگي شديد، بي خوابي، خستگي يا عللدروني ديگر باشد. در چنين موقعيتي هرگز مطالعه نكنيد.
گوش:
محرك هاي محيطي از قبيل صداي راديو، تلويزيون، تلفن و... باعث حواس پرتي ميشوند. آن ها را از موقعيت مطالعه ي خود حذف كنيد. ذهن نمي تواند در يك آن بر دوموضوع تمركز داشته باشد. گوش كردن به موسيقي همزمان با مطالعه يعني حواس پرتي.
برگه هاي كاغذ:
چند برگ كاغذ روي ميز مطالعه ي خود داشته باشيد و افكار منحرف كننده و مزاحم رايادداشت كنيد و بعد از مطالعه نسبت به حل آنها در حد امكان اقدام نماييد.
 
برگرفته از سایت آفتاب