محمدرضا فرهنگیان - دبیر دین و زندگی

 

 

سابقه فعالیتهای آموزشی :

معارف اسلامی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
مهندس برق گرایش مخابرات 
 
دبیر مدارس  فرزانگان 
مجموعه مدارس سلام و ..‌.
مولف انتشارات الگو،خوشخوان،خیلی سبز،مهر و ماه، مرآت و ...
طراح آزمون های مدارس برتر ،قلمچی،علوی و ...