مقاله 
 
در كجا قرار داريم؟

 بسمه تعالی
 قال الصادق(ع) :رحم الله آمرا علم من این و فی این و الی این
 
خدا بیامرزد  کسی که بداند از کجا آمده به کجا می رود و در کجاست
 
مقصد نهایی تربیت و غایت آرزوی دانشمندان رهنمون باشد. همه هستی به او تعلق دارد و تمام تلاش بشر از کشف روابط بین پدیده ها و قوانین حاکم بر بی نهایت کوچک ها تا بی نهایت بزرگ ها ، در نهایت آنگاه ارزشمند است که با به کشف هستی مطلق منجر گردد و فروتنی دانشمند را باعث گردد (کذلک یخشی الله من عباده العلماء).
 
دبیرستان انرژی اتمی با همت جمعی از متعهدترین دبیران و مشاوران که از قدیم الایام با اینجانب در مدارس معتبر تهران همکاری داشته اند ، عهده دار تعلیم و تربیت بهترین استعدادهای کشور شده اند. بی تردید تجربه ی آموزشی آنگاه مؤثر واقع می گردد که با مردم داری و جوان شناسی همراه گردد. درک فرهنگ تعامل با نسل نواندیش و کنجکاو کنونی که با چرخش سریع اطلاعات در جریان مزیت ها و فرصت های علمی و شغلی قرار می گیرند وظیفه تعلیم و تربیت را هر چه پیچیده تر می نماید.
 
مدیران فرصت چندانی برای تجهیز خود به نگرش نو در عرصه تعلیم و تربیت ندارند و خانواده ها نگران نتیجه گیری زحمات فرزندان و سرمایه گذاری خویشند. امروز رقابت در عرصه آموزش که حتی در مقطع متوسطه به خارج از مرزها کشیده شده است ، رقابت برای تربیت اذهان خلاق و نوآور تلقی می گردد و مشتری و محصول در انسان نسل آینده ای جمع گردیده است که امروز به ما سپرده شده اند. لذا جای هیچ عذر و بهانه ای در پیشگاه خداوند و مردم فرهنگ پرور ایران نخواهیم داشت اگر در این وظیفه خطیر کوتاهی صورت گیرد.

مزیت های دبیرستان انرژی اتمی که می تواند الگوی مناسبی برای دیگر مدیران مدارس در سطح کشور قرار گیرد را در عناوین ذیل می توانم برشمارم:
 
1- استفاده از تجربه ی گران سنگ مدرسه داری نمونه در 30 سال اخیر ایران.
 
2- بکارگیری دبیران و مشاوران مجرب و نواندیش و خداباور.
 
3- تلفیق تعلیم و تربیت منطقی و درک مخاطبان جوان.
 
4- تشخیص اولویت های آموزشی در راهیابی به آموزش عالی کشور.
 
5- اغنای علمی کافی در همه عرصه های پژوهش و فن آوری و المپیادهای علوم پایه.
 
6- مدیریت نیروی انسانی ماهر و تلفیق انعطاف و قاطعیت.
 
7-  درک صحیح از تواناییهای چند جانبه محصلین و سوق به سوی فرهیختگی خدا محور.
 
8-  توجه به کارآمدی دانش آموز در عرصه تعامل اجتماعی.
 
9- پرهیز از اسراف و تجمل گرایی و توصیه به تواضع و کارآفرینی.
 
10-  پاسخ گویی در مقابل تقاضای اجتماعی و نتیجه گرایی.
 
11- کسب بهترین نتایج علمی و پژوهشی و فرهنگی در سطح کشور.
                                                                                                        
 
غفرالله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمه الله
سعد حجاریان