فیزیک پایه دوازدهم

جناب آقای
جواد قزوینیان

لیسانس مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف / فوق لیسانس مهندسی برق – مهندسی پزشکی دانشگاه شریف
سوابق آموزشی : 
15 سال سابقه تدریس درمدارس تهران اعم از ؛ انرژی اتمی ، سلام ، علامه طباطبایی ،شیخ مفید ، پیوند ، رشد ، امام خمینی ،بهار دانش و... مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرری