دبیر هندسه

جناب آقای حسن بيگي

ليسانس رياضي ازدانشگاه تربيت معلم
سوابق آموزشی :
داراي 22 سال سابقه تدريس در مدارس تهران اعم از ؛ انرژي اتمي ، مجموعه مدارس سلام ، هاتف ، تسكيه ،روشنگر ، مهر ، سلام دخترانه ، بشري
تاليفات: هندسه ي صفر ، هندسه 1و2 و پيش دانشگاهي (نشر الگو ) جامع هندسه تحليلي