شیمی پایه دوازدهم 
 
 جناب آقای مسعود جعفری
دبیر شیمی پایه دوازدهم
فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه امیر کبیر
 Masoud_fulerene@yahoo.com    :   ایمیل
masoud-jafari.com    سایت شخصی

تألیفات
عنوان کتاب ناشر
تست شیمی پیش 1 الگو
مرحله اول المپیاد شیمی الگو
مرحله دوم المپیاد شیمی خوشخوان
 
 فعالیت ها
 (مسئول گروه شيمي آزمون‌هاي مدارس برتر (انرژي اتمي
 مسئول گروه المپياد شيمي باشگاه المپياد انرژي اتمي و سلام
 مسئول گروه شيمي انتشارات الگو

سوابق تدریس


 
 
نام درس نام مرکز آموزشی مدت تدریس
شیمی چهارم انرژی اتمی 4سال
المپیاد شیمی انرژی اتمی 5 سال
المپیاد شیمی علامه طباطبایی 3 سال