اخبار 
 

موفقیت های دوره 31 دبیرستان انرژی اتمی
کسب مدال نقره المپیاد جهانی
المپیاد جهانی نجوم (لهستان 2023)
افتخارات باشگاه المپیاد دبیرستان
کسب مدال نقره در المپیاد جهانی ریاضی توکیو (IMO2023)
کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره درمسابقات المپیاد جهانی
کسب سه مدال نقره جهانی توسط دانش آموزان باشگاه المپیاد انرژی