اخبار 
 

افتتاح دبیرستان انرژی اتمی در مشهد مقدس

 

دبیرستان دوره اول و دوم پسرانه انرژی اتمی ایران در مشهد مقدس افتتاح می گردد.
برای ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های انرژی اتمی مشهد از تاریخ 22 بهمن 96 به همین وب سایت مراجعه نمایید.