اخبار 
 

اطلاعیه شماره (4 )

 

                                 
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان 


داوطلب متقاضی کتاب آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی می توانند

با مراجعه به روابط عمومی مدارس انرژی اتمی ، کتاب را تهیه نمایند..

ستاد آزمون ورودی 
مدارس انرژی اتمی