اخبار 
 

افتخارات باشگاه المپیاد دبیرستان

 کسب مدال نقره مسابقات جهانی المپیاد ریاضی توکیو (IMO2023) توسط آقای محمد ارمیا قاصری را به ایشان و خانواده بزرگ انرژی اتمی تبریک عرض می نماییم .